Darovací smlouva

Elektronická verze dokumentů používaných v ČR, v češtině i v polském překladu (vpravo), miniatury dokumentu zvětšíte rozkliknutím. Dokument je možné stáhnout a vyplnit elektronicky.

Elektroniczna wersja dokumentów używanych w Republice Czeskiej, w oryginale i w tłumaczeniu na język polski (po prawej), miniatury dokumentów można powiększyć poprzez naciśnięcie. Dokument można pobrać i wypełnić elektronicznie.

Česky 

Polski

Darovaci smlouva-1 Darovaci smlouva pl-1

Następny dokument

 

 

Česko-polský sborník

administrativních dokumentů 

                     
 
 

Darovací smlouva
Dodatek k pracovní smlouvě - změna pracovní smlouvy
Dohoda o konkurenční doložce
Dohoda o náhradě škody a srážkách ze mzdy
Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů
Dohoda o odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Dohoda o skončení DPČ
Dohoda o skončení DPP
Dohoda o skončení pracovního poměru
Informace k obsahu PP §37 ZP
Kupní smlouva
Mzdový řád
Mzdový výměr
Odstoupení od PS zaměstnavatelem
Odvolání výpovědi z PP zaměstnavatelem
Odvolání z dovolené
Okamžité zrušení PP ve zkušební době zaměstnavatelem
Okamžité zrušení PP zaměstnavatelem §55
Plná moc - generální
Plná moc - k určitým jednáním
Popis pracovní pozice - náplň práce
Pracovní řád
Pracovní smlouva
Příkazní smlouva
Smlouva o dílo
Smlouva o podnájmu prostor k podnikání
Smlouva o ubytování
Smlouva o úschově
Smlouva o úvěru
Smlouva o výpůjčce
Smlouva o zájezdu
Smlouva o zprostředkování
Upozornění na možnost výpovědi z PP §52 f
Upozornění na možnost výpovědi z PP §52 g
Určení nástupu na dovolenou
Výpověď DPČ zaměstnancem
Výpověď DPČ zaměstnavatelem
Výpověď DPP zaměstnancem
Výpověď DPP zaměstnavatelem
Výpověď z PP zaměstnancem
Výpověď z PP zaměstnavatelem §52 c
Výpověď z PP zaměstnavatelem §52 f
Výpověď z PP zaměstnavatelem §52 g                                                                                                      Zápočtový list
Žádost o poskytnutí neplaceného volna
Žádost o schválení dovolené
Žádost o souhlas s výkonem podnikatelské činnosti §304